מחלקת שכר | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א

דוחות כספיים
מחלקות המועצה לחץ
תקציב מאושר 2021 משרד הפנים https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16862059475634.pdf
דוח כספי מבוקר 2021 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16791495876599.pdf
דוח כספי מבוקר 2020 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16791495658843.pdf
דוח כספי מבוקר כאווכב 2019 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16791495427985.pdf
דוח כספי מבוקר סופי לשנת 2018 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16791495177918.pdf
תקציב מאושר 2022 משרד הפנים https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16791493813373.pdf
תקציב מאושר מועצה מ מ כאוכב 2021 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16791493609737.pdf
תקציב 2020 מאושר מ הפנים https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16791493199324.pdf
תקציב מאושר פנים 2019 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16791492862857.pdf
תקציב מאושר 2018 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16791492632323.pdf
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2021 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16764453058081.pdf
דו"ח תושב 2020 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16611652517795.pdf
דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2019 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16114078608128.pdf
תמצית דוחות כספיים 2018 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15626827733682.pdf
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15439593446381.pdf
דוחות כספיים ביניים לתקופה 1 ב ינואר -30 ביוני 2016 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15439592056083.pdf
תמצית דוחות כספיים עשנת 2017 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15427869111567.pdf
ملخص تقارير مالية 2017 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15402317376198.pdf
ملخص تقارير مالية 2016 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15402316785321.pdf
שתף :