מחלקת שכר | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א

דוחות כספיים
מחלקות המועצה לחץ
דו"ח תושב 2020 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16611652517795.pdf
דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2019 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/16114078608128.pdf
תמצית דוחות כספיים 2018 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15626827733682.pdf
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15439593446381.pdf
דוחות כספיים ביניים לתקופה 1 ב ינואר -30 ביוני 2016 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15439592056083.pdf
תמצית דוחות כספיים עשנת 2017 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15427869111567.pdf
ملخص تقارير مالية 2017 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15402317376198.pdf
ملخص تقارير مالية 2016 https://kaokab-abu-alhija.muni.il/uploads/topics/15402316785321.pdf
שתף :