מחלקת חינוך | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א

  מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מנהל מחלקה :
מוסטפא ח'ליל
טלפון :
04-9105119
דוא"ל :

מועצת התלמידים והנוער

 

מהי מועצת תלמידים?

 

1. מבוא

 

מועצת התלמידים בבית הספר, המונחית והמודרכת על ידי מינהל החברה והנוער

במשרדנו, היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער נבחרת המושתתת על ערכים

דמוקרטיים. הפעילות במועצה מזמנת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות

האדם והאזרח. מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר תסייע לחיזוק קהילת בית

הספר כגוף חינוכי המטפח את תלמידיו לקראת חיים בחברה דמוקרטית ותחזק את

זיקת התלמידים ואת השתייכותם לבית הספר ולעקרונותיו.

מועצת התלמידים בבית הספר נבחרת בבחירות דמוקרטיות, ועליה לייצג את כלל

תלמידי בית הספר; כמו כן עליה לדאוג לייצוג קבוצות ייחודיות, כמו עולים, תלמידי

החינוך המיוחד, תלמידים בעלי ליקויי למידה ונציגי מסלולים ייחודיים בבית הספר.

על כל מועצה לפעול תוך שמירה על מדיניות המוסד החינוכי ועל דגשיו.

האחריות להקמת מועצת התלמידים מוטלת על מנהל בית הספר. על המועצה לשמור

על מדיניות בית הספר ועל צרכיו מול צורכי קהל הבוחרים - התלמידים.

תחומי המעורבות, האחריות והשותפות של מועצת התלמידים בבית הספר יוגדרו

לאחר משא ומתן בין מנהל בית הספר, המורים, ההורים ונציגי התלמידים. התחומים

ייקבעו לאחר בירור שכל אחד מהצדדים יעשה ומתוך עמדה מנומקת. לאורך כל שנות

הפעילות יתקיים דיאלוג שוטף בין ההנהלה, בשיתוף מנהל בית הספר, ובין נציגי

התלמידים. 

 

 

 

 

 

קיימים ארבעה סוגי מועצות:

 - מועצת תלמידים בית ספרית

 - מועצת תלמידים רשותית, המורכבת מנציגים נבחרים מבתי הספר, מנציגי

ארגונים נבחרים ברשות, מנציגי תנועות הנוער שנבחרו לייצגם במועצה

הרשותית ומנציגים שנבחרו על ידי המתנדבים ועל ידי כל גוף המוכר על ידי

משרד החינוך.

 - מועצת תלמידים ונוער מחוזית, המורכבת מנציגים מכל הרשויות

 

 - מועצת תלמידים ונוער ארצית, המורכבת מנציגים נבחרים מכל המחוזות.

  

מועצת התלמידים כגוף ייצוגי

מועצת התלמידים בבית הספר היא גוף ייצוגי, ועליה לפעול על פי שלושה קריטריונים

(בהתאם לכללים החלים על גוף ייצוגי):

 א. עליה להיבחר בבחירות דמוקרטיות על ידי כלל תלמידי בית הספר.

 

 ב. עליה לפעול על פי תקנון אשר יקנה לה את התוקף החוקי והייצוגי לקיומה,

בהתאם ל"תקנון העל" שנחתם בשנת 1997 על ידי 720 צירים בוועידת

המועצות במעמד שר החינוך, פרופ' אמנון רובינשטיין, והיועץ המשפטי לממשלה,

מר אליקים רובינשטיין.

 

 ג. עליה להיות מוכרת הן על ידי גוף בוחריה והן על ידי הגוף התומך, הנהלת בית

הספר.

2. מטרות מועצת התלמידים בבית הספר

 1.2 לייצג את התלמידים בכל פורום של קובעי מדיניות

 2.2 לגשר ולקשר בין קהל הבוחרים, התלמידים, ובין הנהלת בית הספר, הגוף

התומך

 

 3.2 לדאוג לזכויות התלמידים ולחובותיהם

 

 4.2 לטפח תרבות הנהגה דמוקרטית בקרב התלמידים ובין כל באי בית הספר

 

 5.2 לחזק ערכים של אזרחות פעילה במשטר דמוקרטי הלכה למעשה

 

 6.2 להכשיר את הנציגים לשיח הוגן בין קהל התלמידים ברוח ההולמת חברה

דמוקרטית פלורליסטית

 

 7.2 להכשיר תלמידים נבחרים להנהגה ערכית, ההולמת אורח חיים דמוקרטי

פלורליסטי

 

 8.2 לפתח את ערך האחריות והייצוגיות בקרב כלל התלמידים

 

 9.2 לפתח נורמות של התנהגות תוך הקפדה על ערך הכבוד ההדדי

 

01.2

  לחנך למערבות ולשותפות חברתית בכל מסגרת שהתלמידים נמצאים בה

 

2.11

  להקנות מיומנויות של התנהגות במסגרות ניהול ציבוריות (כמו ניהול מו"מ,

קבלת החלטות פרסום, שיווק, התמודדות עם קונפליקטים, פתרון הוגן, גישור,

('דיונים בדילמות ערכיות וכד.


שתף :