מועצה מקומית כאועב:הצעות ממהנדסים/אדריכלים למתן שירותי תכנון עבודה הנדסית לשטח ציבורי פתוח בשכונה מערבית בכאוכב אבו אלהיג'א | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א