מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיגא מכרז מס 04/2018 בניית מעון יום | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א