מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיג'א הארכת מועד פירסום מכרז 1/2023 | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א