מכרז פומבי 2/2020 הסעות תלמידי חינוך מיוחד/ הסעות | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א

מכרז פומבי 3/2020 הסעות תלמידי חינוך מיוחד/ הסעות

מכרז פומבי 3/2020 הסעות תלמידי חינוך מיוחד/ הסעות

1.      המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א מודיעה על רצונה לקבלת הצעות מחיר עבור הסעת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לבתי ספר לחינוך מיוחד בישובים הסמוכים.

2.      תנאי ההתקשרות הינה בהתאם לתוכן מכרז הסעות תלמידים   וחוזה התקשרות של משרד החינוך והתרבות התשפ"א 2020.

3.      ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ומוניות בלבד.

4.      כל המסיעים המעוניינים להגיש הצעה יכולים לעיין בחוזה הסטנדרטי ותנאי ההשתתפות במכרז במשרדי המועצה ללא עלות.

5.      כל מסיע המחליט לרכוש חוברת המכרז עליו  ולהציג אשור ניהול ספרים   וניהול עסק הסעות    ולשלם תמורת החוברת 500 ₪.

6.      ההצעות יוגשו למזכיר המועצה וישולשלו לתיבת המכרז עד   15/7/2020 שעה ___12:00 בצהריים__

 

 

 

 

 

בכבוד רב

 

זאהר סאלח

יו"ר המועצה

שתף :