מועצה מקומית כאוכב מכרז פומבי איסוף והובלת פסולת | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א