הודעה על פרסום מכרז פנימי משרה פנויה | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א