מכרז פומבי:סלילת כבישים ומעברי חצייה בכאוכב | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א