הודעה למילוי משרה פנויה של : רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א