פרסום משרה פנויה עובד/ת סוציאלי במ.מ. כאוכב אבו אלהיגא | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א

פרסום משרה פנויה עובד/ת סוציאלי במ.מ. כאוכב אבו אלהיגא

פרסום  משרה פנויה   עובד/ת סוציאלי במ.מ. כאוכב אבו אלהיגא

המועצה המקומית כאוכב מודיעה על רצונה לקבלת עובד סוציאלי  במחלקת השירותים החברתיים לפי התנאים להלן:-

דרוג ודרגה: דרוג עו"ס  דרגה י"א

 

היקף משרה: 85%

 

כפיפות: מנהל הלשכה לשירותים חברתיים

 

דרישות המשרה:

 

 א.  עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.

ב.  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

 

הגשת מועמדות :-

 המעונין בהגשת מועמדותו , עליו להגיש  בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה ואישורים על ניסיון קודם,   עד לתאריך 25/05/2016 בשעה 12:00, למחלקת כ"א, במועצה .

הערות

         א. הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא תעננה ותידחינה על הסף.

         ב.  כל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

 

 

 

 

                                                                                     בכבוד  רב

                                                                                     זאהר סאלח

                                                                                     יו"ר המועצה

שתף :