מועצה מקומית אבו אל-היג'א - הכרזה על ציטוטים להשכרת קפטריה בבית הספר המקיף 20-9-2016 | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א