אחראי חופש המידע | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א

אחראי חופש המידע

אחראי חופש המידע

מנהל מחלקה :
מחמוד קאסם
טלפון :
049105109
שעות קבלת קהל :
בדומה לשעות העבודה של הרשות

דיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ברשות

הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ברשות המקומית כאוכב (להלן: "הממונה") , מתכבד לדווח לתושבי הכפר כאוכב כמצוות סעיף 5(א) לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, כי במהלך שנת 2018 לא התקבלו אצל הממונה פניות כלשהן לקבל מידע על פעילות המועצה המקומית כאוכב.

דרכי תשלום אגרות חופש המידע

ע"פ סעיף 7א לתקנות חופש המידע להלן דרכי תשלום אגרת קבלת מידע מהרשות המקומית כאוכב:
אצל מנהל מחלקת הגביה, מר מאמון חג'וג, בכרטיס אשראי / בשיק /במזומן.
עם ביצוע התשלום נא להציג קבלה בפני מנהל המחלקה או הגורם הרלוונטי ברשות המקומית לצורך צילום והפקת המידע המבוקש, אחרי אישור הבקשה בפני מזכיר המועצה.

התקשרויות פטורות לפי חוזר 8/2016 


המועצה נוהגת לפרסם מכרזים פומביים

בהתקשרויות לפי חוזר 8/2016שתף :