המועצה המקומית של אבו היג'ה מכבדת מורים בבתי ספר כפריים | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א