דוחות מבקר המעוצה | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א