היסטוריה של כוכאב אבו אלהיג'א | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א