מועצת מקומית כאוכב אבו אלהיג'א - מחלקת החינוך - הספרייה הציבורית ובשיתוף פעולה עם בתי ספר של כאוכב: הזמנה לביקור ביריד הספרים הערבי ואירועי תרבות | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א