הזמנה להשתתף בפעילות נקיון | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א