מועצה מקומית כאוכב מברכת לרגל עיד אלאדחה | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א