שלב א בעבודת ביצוע כביש אלמקאמאת | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א