השתלמות מורות גיל רך | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א