ספריית כאוכב:הזמנה לפעילות תרבותית | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א