מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א תמשיך בביצוע פרויקטים חלוציים ובקרוב כביש עוקף מס' 54 ורחוב אל-מקאמת | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א