מועצה מקומית אבו אל-היג'א - האיר את פארק כאוכב בשכונה הדרומית | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א