מפגש מרשים של סבתות עם נכדים ונכדות בבית הקשיש בכאוכב אבו אלהיג'א ביום סבתא | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א