המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א - מחלקת הרווחה מודיעה על הצורך לפתוח מעוני יום ביתיים | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א