בית הקשיש בכאוכב אירח את מפגש הנינים בסבתות ביום הסבתה | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א