מועצת מקומית כאוכב אבו אלהיג'א סוללת את הרחוב המזרחי בשכונה הצפון מזרחית ובקטעים אחרים | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א