המועצה המקומית של אבו חיג'ה: הזדמנות אחרונה לשלם חובות למועצה המקומית לפני עיקול חשבונות הבנק | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א