הרשמה לקייטנת אביב 2109 | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א