התחלת הרשמה לקורסים שנת הלימודים2019/2020 | מועצה מקומית כאוכב אבו אל-היג'א