המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א:דרוש מנהל חשבונות במחלקת הנהלת החשבונות במועצה | مجلس محلي كوكب أبو الهيجاء

המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א:דרוש מנהל חשבונות במחלקת הנהלת החשבונות במועצה

המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א:דרוש מנהל חשבונות במחלקת הנהלת החשבונות במועצה


 

 

המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א מודיעה על רצונה לקלוט מנהל חשבונות במחלקת הנהלת החשבונות במועצה.

 

1. תואר התפקיד:

מנהל חשבונות במחלקת הנהלת החשבונות

היקף משרה: 100%

דרוג: אחיד/  אקדמאי  

 

2. תיאור התפקיד:

1.      רישום חשבונאי תקין ומסודר של כל פעילויות הרשות המקומית (הוצאות והכנסות של הרשות המקומית).

2.      התאמת הרישום החשבונאי בספרי החשבונות של הרשות המקומית, רישום פקודות יומן ופקודות לתשלום ומבקרן.

3.      הפקת דו"חות כספיים תקופתיים (דו"חות רווח והפסד, מאזנים תקופתיים, מאזני בוחן ועוד).

4.      בדיקת חשבונות ספקים ולאישורם.

 

3. דרישות התפקיד:-

1.      השכלה: מנהל חשבונות סוג 2 לפחות

2.      ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כמנהל חשבונות   בארגון  או ברשות מקומית אחרת  , או בחברה גדולה.

3.      כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, סדר וניקיון, שקדנות, כושר התמדה.

4.      כל מי שממלא את תנאי המכרז וברצונו להגיש את מועמדתו עליו להגיש את קורות החיים עם כל התעודות והמסמכים הרלוונטיים למזכיר המועצה עד יום 21/12/2019 שעה 12:00 בצהריים.

5.      תינתן עדיפות למועמדים העונים על הדרישות בעלי מוגבלות פיזית .

6.      הניסוח הינו בלשון זכר וחל על זכר ונקבה כאחד.

 

 

 

 

בכבוד רב

 

_____________

זאהר סאלח

יו"ר המועצה

3/12/2019

نشر :