הודעה על פרסום מכרז פנימי משרה פנויה | مجلس محلي كوكب أبو الهيجاء

הודעה על פרסום מכרז פנימי משרה פנויה

הודעה על פרסום מכרז פנימי משרה פנויה
 •  

   

  1979א

  הודעה על פרסום מכרז  פנימי משרה פנויה 

  פרסום מכרז פנימי  מס _3/2019

  המועצה המקומית כאוכב  מודיעה בזאת על רצונה לקלוט לעבודה:

  שם מכרז : רכז/ת מעורבות חברתית

  אחוז משרה : 100% - תקציב פעולה .

  דירוג : חינוך ונוער

  מתח דרגות : MA/BA       .

  כפיפות :      מנהל מחלקת חינוך    / מנכ"ל הרשות   . 

  תקופת העבודה :- המשרה הינה משרה ייעודית אשר תופעל במועצה כל עוד קיים מימון לפרויקט מהמשרד לשויון חברתי .

  תיאור התפקיד :

  -ריכוז והפעלה של תוכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות המקומית למען הקהילה .

  -ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח ,הקמה והפעלה של תוכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה

  -הוצאה לפועל של תוכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה .

  -ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח , הקמה והפעלה של תכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה .

  -איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים ביישוב .

  -ניתוח המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה השנתית . 

  -תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התכנית .

  -יישום מפגשי צעירים / מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילות בתחום/מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום / מתן דיווחים שוטפים על הפעילות למשרד לשוויון חברתי ולממונים ברשות המקומית .

  דרישות המשרה :

  1.בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה .

  2. שליטה במדעי המחשב .

  3. בעל/ת ניסיון של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטיים חברתיים .

  4. בעל/ת ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים .

  5.עבודה בשעות לא שגרתיות .

  6. עבודה עם צעירים .

  .7.  תנתן עדיפות לבעלי מוגבלות .

   

            את ההצעות יש להגיש לגב' אנדירא אבו אלהיגא מחלקת כ"א במ"מ כאוכב  עד תאריך 22/09/2019

      שעה 12:00  

   

  •   בכבוד   רב
  •    זאהר סאלח  
  • ראש המועצה
  •                                                                                         
  •                                                                                                        
نشر :