הודעה למילוי משרה פנויה של : רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה | مجلس محلي كوكب أبو الهيجاء

הודעה למילוי משרה פנויה של : רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה

הודעה למילוי משרה פנויה של : רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה

                         מועצה מקומית כאוכב                        1911

הודעה למילוי משרה פנויה של : רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה

         המועצה המקומית כאוכב מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה לתפקיד  רכז/ת בית ספר כעוגן בקהילה   במחלקת יחידת הנוער במ.מ. כאוכב  .

תקופת העבודה :- העבודה מסתיימת עם סיום פרויקט אתגרים במועצה המקומית ואו עם הפסקת המימון של המשרה ע"י משרד התרבות לפי המוקדם.

תיאור התפקיד

o       פועל לקידום רעיון בית ספר כעוגן בקהילה בפני הגורמים השונים בבית הספר וביישוב.

o       אחראי לאיתור הצרכים השונים של התלמידים, המורים, ההורים והקהילה הסובבת כבסיס לפעילות קהילתית.

o       אחראי לבנית תכנית חינוכית להפעלת בית הספר כעוגן בקהילה.

o       אחראי בסיוע הפעלת הוועדות הקהילתיות, להקמת המערך הארגוני ולהפעלתו לשם יישום מטרות בית הספר הקהילתי.

o       מתאם ומקשר בין כל הגורמים השותפים לרעיון בית הספר כעוגן קהילתי כגון: הרשות המקומית, המתנ"ס, ארגוני מתנדבים, תנועות ואירגוני נוער, מורים ותלמידים, ומסייע בקיום תקשורת רב-כיוונית ואיגום משאבים.

o       אחראי, בסיוע הגורמים הקשורים לנושא, להערכה ולהפקת לקחים.

o       מפעיל מערך השתלמויות מכינות ותומכות לכל הפעילות בבית הספר ובקהילה.

o       מקיים קשר עם מנחים, מפקחים ועמיתים מבתי ספר אחרים.

o       פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות משרד החינוך.

 

דרישת המשרה

תנאי סף

  1. השכלה: תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי או בחינוך.
  2. ניסיון:  3 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הוראה, עבודה בחינוך בלתי פורמלי, הדרכה, ארגון פעילות ופרויקטים בתחום החינוך הבלתי פורמלי

קריטריונים ואמות מידה

1.       מתחייב הרכז שייבחר שישתתף בהכשרה הנדרשת מטעם מינהל חברה ונוער בנושא.

2.       בעל יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות.

3.       יכולת ניהול משא ומתן.

4.       בעל אוריינטציה חברתית-קהילתית.

5.       יכולת ליזום, להכין ולבצע פרויקטים חינוכיים.

6.       יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער, מורים, תלמידים, הורים ואישים בקהילה.

7.       יכולת לשיתוף פעולה.

8.       יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.   ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.

9.       יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 

היקף המשרה: 50%  (שתי משרות כל אחת 50% ) דירוג  עובדי חינוך ונוער  דרגה: ב.א.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים המעיד על ניסיון ואחרים

לא יאוחר מיום 20/2/2019 שעה   14.00   למזכירות לשכת ראש המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

זאהר סאלח 

ראש המועצה

نشر :