הנגשת מוסדות ציבור במ.מ כאוכב 2020 اتاحة الوصول للمؤسسات العامة | مجلس محلي كوكب أبو الهيجاء